Etusivu > Lastensuojelutyö > Päiväkummun lastenkoti

 
  

Päiväkummun lastenkoti

 

  Katso Päiväkummun esittelyvideo

 

YLEISTÄ

Päiväkummun lastenkoti on Romano Missio ry:n omistama 14 -paikkainen lastensuojelun sijais- ja jälkihuoltoa tarjoava yksikkö huostaanotetuille, kiireellisesti- tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille 0-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Päiväkummun lastenkoti on perustettu v. 1957, mutta varsinainen toiminta alkoi v. 1958.
 

"paivakumpu

 
SIJAINTI

Päiväkumpu sijaitsee Hollolan Hämeenkoskella. Etäisyys Lahteen on 30 km, Hämeenlinnaan 40 km, Tampereelle 95 km ja Helsinkiin 100 km.

Päiväkummun lastenkodin päärakennuksen pinta-ala on noin 800 m2, joka on jaettu kahteen osastoon. Päärakennuksen vanhempi osa on puurakenteinen ja uudempi osa kivirakenteinen. Puurakenteinen osa on täysin pintaremontoitu nykysuositusten mukaiseksi keväällä 2018.

Lastenkodin pihapiiri ympäristöineen käsittää noin 10 ha:n luonnonkauniin alueen, jossa on alueet erillisille liikunta- ja leikkipaikoille. Pihapiirissä on lisäksi yksi n. 65 m2 asunto, jota on sovittaessa käytetty vieraiden tapaamispaikkana perhetapaamisten yhteydesä.

AINUTLAATUISUUS

Lastenkoti soveltuu monikulttuuristen lasten sijoituspaikaksi. Päiväkummun lastenkodissa on erikoistuttu romanilasten hoitoon ja kasvatukseen sekä heidän perheidensä tukemiseen. Kasvatuksen tavoitteena on tukea romanilasten ja -nuorten kulttuuri-identiteettiä ja kehittää sosiaalisuutta, jotta heistä kasvaisi vastuuntuntoisia ja itsenäisiä aikuisia, jotka luontevasti integroituisivat suomalaiseen yhteiskuntaan. Romanikulttuurin vahvistamiseksi henkilöstö osallistuu myös lasten kanssa heille soveltuviin romanitapahtumiin.
 

paivakummun lastenkoti

 
LASTEN HOITO JA KASVATUS

Päiväkummun lastenkoti toimii kristillis-eettisten periaatteiden mukaisesti. Päiväkummun lastenkodissa pyritään luomaan mahdollisimman lämpimät ja pysyvät ihmissuhteet, asettamaan turvalliset rajat, luomaan tasapainoinen arki ja elämänrytmi sekä ylläpitämään yhteyttä lapsen biologiseen sukuun. Perhe- ja sukulaissuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen on tärkeä osa lapsen sosiaalista kasvatusta, joten vanhemmat ovatkin alusta alkaen mukana heidän lastensa arjessa mm. puheluin, tapaamisin.
Päiväkummun lastenkodin lapset käyvät koulua lastenkodin ulkopuolella. Päiväkumpu tekee tiivistä yhteistyötä lasten koulujen sekä muiden lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvien tahojen kanssa.
Jokaiselle lapselle pyritään etsimään mieluinen harrastus, jotta lapsi pääsee toimimaan ja toteuttamaan itseään mielekkään harrastuksen parissa ja näin tukemaan sosiaalisia taitoja suomalaisessa yhteiskunnassa. Lapsille mielekkäitä harrastuksia ovat mm. ratsastus, parkour, paini, uinti, salibandy, laskettelu, musiikki.

OMAOHJAAJUUS

Omaohjaajuus on tärkeä työmenetelmä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi ja kulttuuri-identiteetin vahvistamiseksi. Jokaiselle lapselle nimetään Päiväkummun henkilökunnasta kaksi omaohjaajaa, jotka vastaavat lapsen ja nuoren asioista. Omaohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvien tahojen kanssa.

Jokaiselle lapselle on asetettu tietyt tavoitteet asiakassuunnitelmapalaverissa yhdessä sosiaalitoimen sekä lapsen perheen kanssa. Omaohjaajan tulee pitää mielessä nämä tavoitteet ja pyrkiä työstämään lapsen sekä heidän perheiden kanssa asioita kohti tavoitteita. Omaohjaajatyöskentelyssä lapsi saa kuukausittain kahdenkeskistä aikaa, omaohjaajatunteja, omaohjaajan kanssa, jolloin pystytään syvemmin paneutumaan lapsen asioihin.
 

lastenkoti

 
HENKILÖKUNTA

Päiväkummun kasvatus- ja hoitohenkilöstö koostuu pitkäaikaisista ja työhönsä sitoutuneista ohjaajista. Henkilökunnassa toimii romani- ja pääväestöön kuuluvia koulutettuja ohjaajia. Koulutukselta he ovat mm. sosionomeja, yhteisöpedagogeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Henkilöstöllä on vuosien kokemus, erityisesti romaniperheiden kanssa työskentelystä.
Työntekijöitä tuetaan kouluttautumaan. Lastenkodin linjauksena on psykiatrisen osaamisen lisääminen koulutuksen kautta.

Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan säännöllisellä työnohjauksella, kehityskeskusteluilla ja henkilöstöpalavereilla sekä järjestön virkistys- ja tyky-päivillä sekä liikuntaeduilla.
 

YHTEYSTIEDOT:

Päiväkummun lastenkoti
Mieholantie 158
16800 Hämeenkoski
Puh. 03-7641 501, 050-9111 582
Sähköposti: paivakumpu@romanomissio.fi

Paikkatiedustelut ja muut tiedustelut:
Johtaja Hanna Pekonen, puh. 041-441 6350
Sähköposti: hanna.pekonen@romanomissio.fi

 

 

 
 

Romano Missio

www.tammimedia.fi - Verkkosivuston toteutus TammiMedia - Kirjaudu