Eväitä arkeen

Eväitä arkeen – Romaniperhetyön projekti

Tiedetään, että romaniperheet tarvitsevat pitkäjänteistä, sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa perhetyötä. Työskentelyn lähtökohtana on parityönä tehtävä perhetyö, jossa ainakin toisena työntekijänä on romanitaustainen henkilö.

Eväitä arkeen -projektissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun, nuorisotoimen sekä muiden tahojen kanssa. Romaniperheille tarjotaan tukea arjessa selviytymiseksi, lasten kasvatukseen, lasten ja nuorten koulunkäyntiin, työelämään sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Perhetyötä toteutetaan tekemällä jalkautuvaa työtä apua tarvitsevien perheiden kotona, koulussa, virastoissa ja muissa asiointikohteissa.

Erityisen merkittäväksi on noussut tarve huomioida romaniperheille suunnatun perhetyön kulttuurilähtöinen näkökulma. Tarpeeseen vastaten Eväitä arkeen -projektissa on kehitetty romanilähtöinen perhetyömalli. Toimintamenetelminä käytetään siltikin yleisiä perhetyön menetelmiä ja välineitä.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta tai projektikoordinaattori Pia Karalta, 050 3241 010 tai pia.kara@romanomissio.fi.