Sanahaku sivustosta:
 

Tausta ja tarve

 

Romaninaiset edustavat vankilassa kahta vähemmistöä, romaneita ja naisia, eikä kuntouttavan toiminnan avulla ole onnistuttu huomioimaan heidän erityistarpeitaan. Rikostaustaisten romaninaisten ongelmat ovat moninaisia, mutta niitä luonnehtii yleinen syrjäytymistä kuvaava tilanne. Rikostaustaiset romaninaiset eivät kuitenkaan pääasiassa hyödy yhteiskunnan tarjoamista palveluista. He tarvitsevat tukea, joka jatkuu vankilasta vapauteen, ja ohjausta palveluiden piiriin. 

Naisten vuoro oli Romano Mission hallinnoima ja vuosina 2010−2014 toteutettu romaninaisvankien kuntoutuksen kehittämishanke. Tarve projektin toteuttamiselle nousi Vanajan vankilan henkilökunnan toiveesta saada vankilaan romanityöntekijä sekä vankilan henkilökunnan avuksi että työskentelemään romanivankien kanssa. Vanajan vankilan henkilökunnan jäsenet katsoivat, että romaninaiset tarvitsivat romanityöntekijän ja erityisesti romaninaisille suunnattua toimintaa.

Naisten vuoro -projektissa rakennettiin romaninaisille oma yksilö- ja ryhmätyöhön perustuva kuntouttava toimintamalli. Mallia toteutetaan romanityöntekijän vetämänä Vanajan vankilassa Vanajan osastolla naisten avotalossa, Hämeenlinnan vankilassa, Pelson vankilassa ja Kestilän vankilassa. Toimintaa kehitetään edelleen ja juurrutetaan Muutoksen vuoro -projektissa.

Muutoksen vuoron -projektissa rakennetaan ja pilotoidaan vankilasta vapauteen ulottuva tukipolku rikostaustaisille romaninaisille. Tarve kuntoutuspolun rakentamiselle tuli esille Naisten vuoron aikana kerätyssä palautteessa, projektissa tehdyssä selvityksessä ja Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä. Rikostaustaiset romaninaiset ovat pääsääntöisesti syrjäytyneet yhteiskunnasta sekä suurelta osin myös omasta yhteisöstään. Tuen ulottaminen vankilasta vapauteen on keskeistä rikolliskierteiden katkaisussa.  

 

 

 

 
 
 

Romano Missio - Muutoksen vuoroVerkkototeutus: TammiMedia - Ylläpito: Kirjaudu