Sanahaku sivustosta:
 

Tavoitteet

 

Projektin aikana rakennetaan ja pilotoidaan tukipolku vankilasta vapauteen vapautuville romaninaisille. Hankkeessa keskitytään vapautuvien ja vapautuneiden romaninaisten tuen kehittämiseen sekä siihen liittyvän tukihenkilötoiminnan luomiseen yhteistyössä vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden elämänhallintaa, hyödyntää asteittaista vapautumista ja ohjata asiakkaita tukien jo olemassa olevien palvelujen pariin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan vapautuvien ja vapautuneiden romaninaisvankien tukemiseen suunnattu toimintamalli, jolla lisätään heidän luottamustaan yhteiskunnan tuottamiin palveluihin ja ohjataan tukien yhteiskunnan ja muiden toimijoiden tarjoamiin palveluihin. 

Vapautuneiden vankien tukemiseksi kehitetään tukihenkilötoimintaa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Naisten vuoro -projektin aikana kehitettyä vankilatyötä juurrutetaan ja kehitetään edelleen selvittämällä vankilan henkilökunnan ja romaninaisten näkemykset toiminnasta ja sen kehittämistarpeista. Selvitys toteutetaan osittain kyselyllä ja osittain vankien haastattelulla.

Toisena tavoitteena on lisätä rikosseuraamusalan henkilöstön tietämystä romanikulttuurista ja hälventää romaneihin liittyviä ennakkoluuloja. Samalla puututaan vankilassa ilmentyvään rasismiin ja edistetään vankilan henkilökunnan ja romaninaisten välistä kommunikaatiota sekä vahvistetaan vankiloiden monikulttuurista työotetta ja vähemmistöjen huomioimista vankiloiden arkipäivässä.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Romano Missio - Muutoksen vuoroVerkkototeutus: TammiMedia - Ylläpito: Kirjaudu