• Naisten Kulma - Tukipiste rikostaustaisille romaninaisille

Naisten Kulmassa tarjotaan tukea, neuvontaa ja apua…

Naisten Kulman toiminta

Naisten Kulma tarjoaa rikostaustaisille romaninaisille oman yhteisöllisen tilan, jonka toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Toiminnan kehityksessä ja toteutuksessa kuullaan kohderyhmän naisia.

Vapautuessaan vankilasta arjen sujuminen ei ole itsestään selvää. Avun ja tuen puute saattaa yllyttää takaisin rikolliseen elämäntapaan. Syrjäytyminen leimaa monia naisia ja avun hakemiseen ja saamiseen on joskus liian monta vaihetta. Naisten Kulma tarjoaa paikan, jossa tuetaan naisia yhteiskuntaan ja sitä kautta rikoksettomaan elämään. Lisäksi naisille tarjotaan mahdollisuus harrastuksiin sekä muuhun heille mielekkääseen toimintaan. Naisten Kulmassa räätälöidään yksillöllinen tukipolku.

Lue lisää toiminnasta.