• Naisten Kulma ja Mieserityistyö - Tukea rikostaustaisille romaneille

Tiedote 30.4
Avaamme tukipisteellä toimintoja asteittain. 2-4 hengen tapaamisia ja toimintoja järjestämme sovitusti. Rajoitusten aikana käynnistetyt verkkotoiminnot jatkuvat.
Otathan yhteyttä puhelimitse tai viestillä niin saat tarkempaa tietoa.

Tiedotamme myös facebook kanavallamme tarkemmin toiminnoista
www.facebook.com/naistenkulmajamieserityistyo

Naisten Kulmassa tarjotaan tukea, neuvontaa ja apua. Tukipisteeltä koordinoidaan myös Miestyötä.

NAISTEN KULMA

Naisten Kulma tarjoaa rikostaustaisille romaninaisille oman yhteisöllisen tilan, jonka toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Toiminnan kehityksessä ja toteutuksessa kuullaan kohderyhmän naisia.

Vapautuessaan vankilasta arjen sujuminen ei ole itsestään selvää. Avun ja tuen puute saattaa yllyttää takaisin rikolliseen elämäntapaan. Syrjäytyminen leimaa monia naisia ja avun hakemiseen ja saamiseen on joskus liian monta vaihetta. Naisten Kulma tarjoaa paikan, jossa tuetaan naisia yhteiskuntaan ja sitä kautta rikoksettomaan elämään. Lisäksi naisille tarjotaan mahdollisuus harrastuksiin sekä muuhun heille mielekkääseen toimintaan. Naisten Kulmassa räätälöidään yksillöllinen tukipolku.

Lue lisää…

MIESERITYISTYÖ

Tukipisteeltä koordinoidaan myös mieserityistyötä. Työtä toteutetaan vankilayksiköissä Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella sekä palveluohjausta eri toimintaympäristöissä verkostoyhteistyössä. Ojoisten vankilan lisäksi vuoden 2020 aikana VOITTO -toimintamallia on toteutettu Satakunnan vankilassa Köyliön ja Huittisten yksiköissä, sekä Keravan vankilassa.

Tällä hetkellä miestyössä toimii kaksi osa-aikaista työntekijää. Toivoisimme tulevaisuudessa voivamme vastata haasteeseen paremmin, tukeaksemme vapautuneita sekä vapautumisen nivelvaiheissa olevia miehiä.

Lue lisää…