• Naisten Kulma - rikostaustaisten romaninaisten tukipalvelut

Naisten Kulmassa tarjotaan tukea, neuvontaa ja apua rikostaustaisille romaninaisille elämän eri haasteissa.

Naisten Kulman toiminta

Naisten Kulman toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Tavoitteena on tukea rikoksettoman elämän rakentamisessa.

– Lue lisää toiminnasta…

VOIVA-toimintamalli ja rikosseuraamustyö

Rikostaustaisen romaninaisen tukisuhde aloitetaan jo vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntaseuraamuksen aikana. Sekä vankeusaikana että yhdyskuntaseuraamuksen aikana on mahdollista edistää rangaistusajan suunnitelmaa romanikulttuurilähtöisellä kuntouttavalla työskentelyllä. Tätä voidaan toteuttaa sekä VOIVA-toimintamallilla että yksilötukityönä.

Tukisuhde voi jatkua rangaistuksen suorittamisen jälkeen Naisten Kulmassa. Tavoitteena on rakentaa henkilökohtainen palvelupolku joka tukee naisen haaveita ja tulevaisuudensuunnitelmia.