Naisten Kulma monipuolisti toimintojaan yhdyskuntaseuraamustyöhön

Yhdyskuntapalvelun sisällöllinen päätavoite on rangaistusajan suunnitelmassa määritelty rangaistuksen suorittaminen. Tästä noin 30 tuntia voi olla kuntouttavaa toimintaa, joka tukee yhdyskuntapalvelun suorittamista. Yhdyskuntapalvelun asiakassuunnitelma laaditaan yhdessä yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa rangaistusajansuunnitelmaan perustuen.

Uusi www-sivusto

Hankkeen kautta tarjotaan tukea, neuvontaa ja apua rikostaustaisille romaninaisille elämän eri haasteissa.

Naisten Kulman toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Tavoitteena on tukea rikoksettoman elämän rakentamisessa.

Tervetuloa tutustumaan!