Naisten Kulman tupaantulijaiset 26.1 klo 13-17!

Naisten Kulma järjestää tupaantulijaiset perjantaina 25.1.2018 klo 13-17

 

Romano Mission romaninaisvankityö palkittiin

Romano Missiolle myönnettiin vuosittain jaettava Kriminaalihuollon palkinto. Palkinto myönnettiin rikostaustaisten romaninaisten tukipalveluille. Palkinnon perustelut olivat seuraavat:

”Kriminaalihuollon palkinto vuodelle 2017 on päätetty myöntää Romano Missiolle pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä romaninaisvankien hyväksi. Keskeisenä perusteluna palkinnolle ovat onnistunut vaikuttamistyö, kehitetyt työmenetelmät ja niiden juurruttaminen sekä rohkea työote. Yhdistys on kehittänyt työmuotoja hankkeiden avulla usean vuoden ajan, ja nyt Naisten Kulma toimii vakinaistettuna toimintana STEAn rahoituksella ja osin RISEn ostopalveluna. Romano Missio on onnistunut nostamaan esiin pienen mutta romanien kannalta merkittävän ryhmän huono-osaisuuden. Ryhmän esiinnostamisen lisäksi hankkeessa on onnistuttu rakentamaan monipuolista romaninaisvankeja tukevaa toimintaa ja hankkimaan sille pysyvä rahoitus. Syrjäytymisvaarassa olevia ryhmiä on monia, ja tuen saaminen näinkin pienelle erityisryhmälle ei ole mitenkään itsestään selvyys. Tässä on onnistuttu sitkeällä pitkäjänteisellä työllä ja aidolla sydämestä nousevalla välittämisellä. Työ on vaatinyt myös rohkeutta oman romaniyhteisön kasvojen edessä.”

Romano Missio ja Naisten Kulma kiittävät kaikkia vuosien varrella mukana olleita yhteistyökumppaneita työn mahdollistamisesta ja tukemisesta, sekä ennen kaikkea niitä rohkeita ja sitkeitä naisia jotka ovat jakaneet matkansa työntekijöiden kanssa. Naisten Kulma jatkaa työtä tammikuussa avattavalla uudella tukipisteellä Helsingin Malmilla.

 

Lisätietoja:

http://www.porttivapauteen.fi/ajankohtaista/3483/romano_missio_sai_tamanvuotisen_kriminaalihuollon_palkinnon

Väkivaltaa kohdanneiden romaninaisten vertaisryhmä aloittaa 23.10.

Joka puolella maailmaa naiset kohtaavat väkivaltaa siitä yksinkertaisesta syystä, että he ovat naisia. Romaniyhteisöön kuuluminen ei tee poikkeusta. Väkivaltaa kohdanneena romaninaisena sinulla on sama oikeus kuin muilla naisilla hakea ja saada apua.

Naisten Linja järjestää yhteistyössä Romano Mission kanssa luottamuksellisen ja suljetun verkkovertaisryhmän väkivaltaa kohdanneille romaninaisille 23.10-26.10. Ryhmän ohjaajina toimivat Jenny Penna Naisten Kulmasta sekä Pirkko Justander Naisten Linjasta. Ryhmän ohjaajilla on romanikulttuurin tuntemusta ja he osaavat peilata ryhmässä jaettavia asioita ja kokemuksia romanikulttuurilähtöisesti.

Lisätietoja Naisten Linjan kotisivuilta klikkaamalla tästä

Ilmoittautuminen verkkoryhmään klikkaamalla tästä

Koulutuksia marraskuusta 2017 lähtien

Naisten Kulma tarjoaa kolmiosaista koulutuskokonaisuutta rikosseuraamusalan opiskelijoille sekä työntekijöille ja sosiaalialalle. Saatavilla on 3 x 2h koulutuspaketti joka sisältää seuraavat aiheet:

 

  1. Romanien historia

Historian tapahtumakulut auttavat ymmärtämään tätä päivää. Romanien historia käsittää yhtäältä syrjintää, marginalisaatiota ja sulauttamispyrkimyksiä, mutta toisaalta erityistä selviytymistä ja vahvaa identiteettiä. Miten tämä kaikki näkyy tänä päivänä?

 

  1. Yhdenvertaisuus ja kulttuurisensitiivisyyden välttämättömyys

Tasa-arvo ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, sillä kaikki eivät tule samanlaisista taustoista ja olosuhteista. Jokainen romani on kulttuuritaustastaan huolimatta myös yksilö omine tarpeineen ja tarvitsee yksilöllistä kohtaamista. Tämä on paitsi perustuslaillinen kysymys myös resurssikysymys – kohtaavatko yhteiskunnan palvelut romanien tarpeita vai etäännyttävätkö ne yhteiskunnasta?

 

  1. Romanivankien erityispiirteet ja erityistarpeet

Miten romanikulttuuri näkyy pääpiirteittäin rikosseuraamusten täytäntöönpanossa ja rikosseuraamusprosessissa? Mitä erityistä romaninaisvankien kanssa työskennellessä on hyvä ottaa huomioon?

 

Tiedustelut Jenny Penna, puh 045 873 9990, jenny.penna@naistenkulma.fi

 

Naisten kulma -tukipiste

Naisten Kulma – tukipiste rikostaustaisille romaninaisille

Naisten Kulma tarjoaa tukea, apua ja neuvontaa vankilasta vapautuneille romaninaisille. Hanke on käynnistynyt 1.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön avustusjärjestö STEA:n rahoituksella.

Uusi www-sivusto

Hankkeen kautta tarjotaan tukea, neuvontaa ja apua rikostaustaisille romaninaisille elämän eri haasteissa.

Naisten Kulman toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Tavoitteena on tukea rikoksettoman elämän rakentamisessa.

Tervetuloa tutustumaan!