Koulutuksia marraskuusta 2017 lähtien

Naisten Kulma tarjoaa kolmiosaista koulutuskokonaisuutta rikosseuraamusalan opiskelijoille sekä työntekijöille ja sosiaalialalle. Saatavilla on 3 x 2h koulutuspaketti joka sisältää seuraavat aiheet:

 

  1. Romanien historia

Historian tapahtumakulut auttavat ymmärtämään tätä päivää. Romanien historia käsittää yhtäältä syrjintää, marginalisaatiota ja sulauttamispyrkimyksiä, mutta toisaalta erityistä selviytymistä ja vahvaa identiteettiä. Miten tämä kaikki näkyy tänä päivänä?

 

  1. Yhdenvertaisuus ja kulttuurisensitiivisyyden välttämättömyys

Tasa-arvo ei tarkoita samanlaista kohtelua kaikille, sillä kaikki eivät tule samanlaisista taustoista ja olosuhteista. Jokainen romani on kulttuuritaustastaan huolimatta myös yksilö omine tarpeineen ja tarvitsee yksilöllistä kohtaamista. Tämä on paitsi perustuslaillinen kysymys myös resurssikysymys – kohtaavatko yhteiskunnan palvelut romanien tarpeita vai etäännyttävätkö ne yhteiskunnasta?

 

  1. Romanivankien erityispiirteet ja erityistarpeet

Miten romanikulttuuri näkyy pääpiirteittäin rikosseuraamusten täytäntöönpanossa ja rikosseuraamusprosessissa? Mitä erityistä romaninaisvankien kanssa työskennellessä on hyvä ottaa huomioon?

 

Tiedustelut Jenny Penna, puh 045 873 9990, jenny.penna@naistenkulma.fi