Romano Mission romaninaisvankityö palkittiin

Romano Missiolle myönnettiin vuosittain jaettava Kriminaalihuollon palkinto. Palkinto myönnettiin rikostaustaisten romaninaisten tukipalveluille. Palkinnon perustelut olivat seuraavat:

”Kriminaalihuollon palkinto vuodelle 2017 on päätetty myöntää Romano Missiolle pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta työstä romaninaisvankien hyväksi. Keskeisenä perusteluna palkinnolle ovat onnistunut vaikuttamistyö, kehitetyt työmenetelmät ja niiden juurruttaminen sekä rohkea työote. Yhdistys on kehittänyt työmuotoja hankkeiden avulla usean vuoden ajan, ja nyt Naisten Kulma toimii vakinaistettuna toimintana STEAn rahoituksella ja osin RISEn ostopalveluna. Romano Missio on onnistunut nostamaan esiin pienen mutta romanien kannalta merkittävän ryhmän huono-osaisuuden. Ryhmän esiinnostamisen lisäksi hankkeessa on onnistuttu rakentamaan monipuolista romaninaisvankeja tukevaa toimintaa ja hankkimaan sille pysyvä rahoitus. Syrjäytymisvaarassa olevia ryhmiä on monia, ja tuen saaminen näinkin pienelle erityisryhmälle ei ole mitenkään itsestään selvyys. Tässä on onnistuttu sitkeällä pitkäjänteisellä työllä ja aidolla sydämestä nousevalla välittämisellä. Työ on vaatinyt myös rohkeutta oman romaniyhteisön kasvojen edessä.”

Romano Missio ja Naisten Kulma kiittävät kaikkia vuosien varrella mukana olleita yhteistyökumppaneita työn mahdollistamisesta ja tukemisesta, sekä ennen kaikkea niitä rohkeita ja sitkeitä naisia jotka ovat jakaneet matkansa työntekijöiden kanssa. Naisten Kulma jatkaa työtä tammikuussa avattavalla uudella tukipisteellä Helsingin Malmilla.

 

Lisätietoja:

http://www.porttivapauteen.fi/ajankohtaista/3483/romano_missio_sai_tamanvuotisen_kriminaalihuollon_palkinnon