Projektit

Romano Missio ry:n projektit kehitetään vastaamaan kentältä tuleviin ajankohtaisiin romanikysymyksiin ja tarpeisiin. Projektityössä liikumme ruohonjuuritasolla, siellä missä asiakkaat ja tarpeetkin ovat.

Käynnissä olevat projektit

Naisten Kulma – Rikostaustaisten naisten tukipiste

Naisten Kulma tarjoaa vertaistukea, palveluohjausta, apua ja neuvontaa rikostaustaisille romaninaisille. Hanke työskentelee kohderyhmän kanssa sekä vankilassa että siviilissä. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan vahvistaminen ja rikoskierteen katkaisu. Toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Naisten Kulman toiminnasta lisätietoja hankkeen omilta kotisivuilta tai Naisten Kulman  hankekoordinaattoril Jani Lindroosilta  p. 045 8739 990.

Lue lisää

Miestyön vankilaprojekti

Romano Missio ry:n yhdeksi tärkeäksi hanketyöksi on noussut vankilatyö. Työ on monimuotoista ja sitä tehdään sekä mies -että naiserityisistä lähtökohdista.

Romano Missio on kehittänyt keväästä 2017 lähtien romanilähtöistä rikosseuraamustyötä miehille yhteistyössä Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen kanssa. Toimintamallilla pyritään löytämään keinoja ja vaikuttaa romanikulttuurilähtöisesti kriminogeenisiin tarpeisiin ja tekijöihin sekä antamaan tukea ja valmennusta desistanssiprosessiin. Miestoimintamalli pitää sisällään verkostoyhteistyötä, yksilötyötä sekä ryhmämuotoista toimintaa vangeille.

Lue lisää.

Eväitä arkeen – Romaniperhetyön projekti

Tiedetään, että romaniperheet tarvitsevat pitkäjänteistä, sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa perhetyötä. Työskentelyn lähtökohtana on parityönä tehtävä perhetyö, jossa ainakin toisena työntekijänä on romanitaustainen henkilö.

Eväitä arkeen -projektissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulun, nuorisotoimen sekä muiden tahojen kanssa. Romaniperheille tarjotaan tukea arjessa selviytymiseksi, lasten kasvatukseen, lasten ja nuorten koulunkäyntiin, työelämään sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Perhetyötä toteutetaan tekemällä jalkautuvaa työtä apua tarvitsevien perheiden kotona, koulussa, virastoissa ja muissa asiointikohteissa.

Erityisen merkittäväksi on noussut tarve huomioida romaniperheille suunnatun perhetyön kulttuurilähtöinen näkökulma. Tarpeeseen vastaten Eväitä arkeen -projektissa on kehitetty romanilähtöinen perhetyömalli. Toimintamenetelminä käytetään siltikin yleisiä perhetyön menetelmiä ja välineitä.

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta tai projektikoordinaattori Pia Karalta, 050 3241 010 tai pia.kara@romanomissio.fi.

Lue lisää

Terne Apre – jalkautuva katutyö

Pääkaupunkiseudun eri tahoilta ja romaniyhteisöltä on noussut syvä huoli romaninuorista. On ollut havaittavissa, että nuoret tarvitsevat tukea, neuvontaa ja ohjausta. Romano Mission Terne Apre – Nuorten vuoro -projektissa kartoitetaan ja vastataan näihin tarpeisiin.

Työtä tehdään pääkaupunkiseudulla ja kohderyhmänä on 13-29 vuotiaat romaninuoret. Nuoria kohdataan kauppakeskuksissa, juna-asemilla sekä siellä missä nuoret liikkuvat. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten sekä muiden nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Lisätietoja antaa Terne Apren projektikoordinaattori Mertsi Berg, 050 4646 525 tai mertsi.berg@romanomissio.fi.

Lue lisää