Toiminnanjohtajan tervehdys

Romano Missio on vuosikymmenten aikana tehnyt pitkäjänteistä työtä romanien aseman edistämiseksi. Se on pyrkinyt vaikuttamaan pääväestön asenteisiin, vähentämään romanien kokemaa eriarvoisuutta ja lisäämään osallisuutta koulutuksen ym. sosiaalisen aseman kohoamisen myötä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on viime vuosien aikana tapahtunut suuria muutoksia mm. poliittisessa päätöksenteossa. Selkeästi on nähtävissä muutosten kauaskantoiset seuraukset, ne ovat lisänneet kansalaisten epävarmuutta ja turvattomuutta. Romano Missio on toiminut taloudellisesti suurien haasteiden keskellä, olemme kuitenkin pyrkineet omalta osalta vastaamaan ihmisten ahdinkoon ja hätään. Teemme huomionarvoista työtä kaikkein syrjäytyneimpien, heikossa asemassa olevien kanssa. Järjestön tekemä lastensuojelutyö on edelleenkin arvokkain ja vaativin työmuotomme. Lähes 10 vuotta olemme tehneet valtakunnallista vankilatyötä romaninaisvankien rikolliskierteen katkaisemiseksi voimaannuttamalla heitä saamaan uudelleen otteen elämästä. Olemme panostaneet perhe- ja nuorisotyöhön STEA:n avustamien projektien välityksellä.

Romano Mission yhteiskunnallinen painoarvo on vuosien aikana lisääntynyt. Saamme runsaasti hyvää palautetta tekemästämme työstä eri viranomaisilta, yhteistyötahoilta, romaneilta sekä eri kohderyhmiltä. Olemme päässeet mukaan uusille vaikuttamisen foorumeille, meidän asiantuntemustamme kysytään ja työntekijöitämme pyydetään luennoimaan ja osallistumaan puhujina eri ajankohtaisiin tapahtumiin ja seminaareihin.

Vuosien ajan järjestön talous on ollut haasteellinen. Olemme tehneet vanhoihin kiinteistöihimme suuria remontteja, jotka ovat vaikeuttaneet talouttamme. Omavaraisuusasteemme kehitys on järjestön tämän hetkinen epävarmuustekijä, johon meidän on suhtauduttava vakavasti ja tarvitsemme pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta talouden tasapainottamiseksi.

Nuorten ahdinko pysäyttää

Kansalaisten kokema turvattomuus yhteiskunnassamme, osoittaa selvästi, että järjestötoiminnalle on suuri tarve. Syrjäytyneisyys, yksinäisyys, huono-osaisuus, perheiden ja nuorten ahdinko tuovat toimintamme keskuuteen uusia asiakkaita ja tulevaisuuden haasteita.
Meillä on erityisen suuri huoli romaninuorista, jotka olemme kadottaneet huumeille sekä muille päihteille. Viime vuosien aikana nuorten keskuudessa on ollut toista sataa yliannostukseen liittyvää kuolintapausta. Olemme järjestäneet keskustelutilaisuuksia, joissa on ollut paikalla poliiseja, vartijoita ja muiden järjestöjen edustajia. Teemme pääkaupunkiseudulla jalkautuvaa katutyötä yhteistyössä muiden katunuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Hätä ja tarve on kuitenkin valtakunnallinen. Nyt tarvittaisiin aikuisia ihmisiä apuun. Omalla paikkakunnalla tulisi kokoontua ja yhdessä pohtia miten nuoria voisimme tukea ja auttaa, että saisimme näin huolestuttavan kehityksen katkeamaan.
Vaativista uhkakuvista huolimatta, katson Romano Missio ry:n tulevaisuuteen myönteisesti. Meillä on hyvä hallitus, vastuutta kantava puheenjohtajisto sekä työllensä antautunut, kehittämishaluinen ja sitoitunut henkilöstö. Työmme erikoisuus ja ainutlaatuisuus romanityön asiantuntijatahona vaatii työntekijöiltä paljon.

Olen etuoikeutettu saadessani johtaa tätä joukkoa. Lämmin kiitos missiolaiset panoksestanne, kiitos STEAlle ja muille tukijoillemme, kiitos myös Romano Mission työn ystäville! Ennen kaikkea haluan kiittää Taivaan Isää huolenpidosta ja johdatuksesta, jota olemme työssämme saaneet kokea kulkiessamme kappaleen matkaa rohkaisua ja tukea tarvitsevien lähimmäisten rinnalla.

”Meillä kaikilla on kyky tuottaa iloa – kuuleva korva, näkevä silmä, ojennettu käsi!”

Yhteistyöterveisin; Tuula Åkerlund