Toiminnanjohtajan tervehdys

 

Lastensuojelussa huomioitava lapsen kulttuuritausta

Romano Missio on perustettu vuonna 1906. Se on vanhin valtakunnallinen romanijärjestö. Tärkein työmuotomme on 1950-luvulta alkaen ollut lastensuojelutyö. Hyvällä syyllä voimme sanoa, että järjestömme on ainutlaatuinen koko Suomessa. Olemme erikoistuneet romanilasten kasvattamiseen ja heidän perheidensä tukemiseen.

Suomessa jatkuvasti kasvava lasten ja nuorten pahoinvointi puhuu karua kieltään. Lastensuojelun kokonaistilanne on kestämätön. Romanijärjestönä olemme nähneet myös romaniperheiden lisääntyneen ahdistuksen. Romanilasten huostaanotot ovat viime vuosien aikana kasvaneet huolestuttavasti. Huostaanoton syynä ovat yleisesti olleet päihteet, huumeet, väkivalta tai vanhempien ero. Vaikka näissä perheissä vanhemmuus on yleensä hukassa, vanhemmat antavat harvoin vapaaehtoisesti lapsensa sijaiskotiin. Romanivanhemmat kokevat, että lapset riistetään heiltä.

Romanikulttuurissa suvun ja perheen merkitys on vahva. Monesti lähipiiri saattaa tuottaa lisäpaineita lastensuojelulle sekä sijoituspaikalle. Lastensuojelun ammattilaistenkin keskuudessa romanikulttuurin tuntemus on vähäistä ja joskus jopa vääristynyttä. Tällaisissa tapauksissa meihin otetaan usein yhteyttä ja kysytään, miten eri tilanteissa tulisi toimia.

Lastensuojelulain 4 § käsittelee lastensuojelun keskeisiä periaatteita; lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota lapsen kulttuurilliseen taustaan. Se on välttämätön osa lapsen oikeusturvaa, lasten oikeutta omaan kulttuuri-identiteettiin. Ikävä kyllä, romanilapsen kohdalla tämä monesti laiminlyödään ja romanilapsi saatetaan sijoittaa kotiin, jossa ei tunneta tarpeeksi tai ollenkaan romanikulttuuria. Myöhemmin kun nuori palaa oman sukunsa pariin, hän kokee sielläkin itsensä ulkopuoliseksi. Tästä on monesti ikävät seuraukset.

Romano Mission lastensuojeluyksiköt ovat tarjonneet romanilapsille turvallista sijoituspaikkaa, jossa he kasvavat luontevasti omaan identiteettiinsä romanina ja suomalaisina.

Hämeenkoskella sijaitseva Päiväkummun lastenkodissa on vankkaa romanikulttuurin tuntemusta, ammattitaitoisten työntekijöiden joukossa on myös romaniohjaajia. Nautimme luottamusta erityisesti romanilasten kasvatustehtävässä romanien sekä lastensuojeluviranomaisten keskuudessa. Lasten vanhempien kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja pyrimme tukemaan vanhemmuutta. Lasten koulukäynnin sujuminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Myös lyhytaikainen perheen tukiasuminen on mahdollista molemmissa yksiköissämme.

Tuula Åkerlund