Arvokas elämä -hankkeen tulokset osoittavat: kulttuurisensitiivinen lähisuhdeväkivaltatyö romaniyhteisössä tuotti merkittäviä tuloksia

Arvokas elämä -hanke oli merkittävä askel romaniyhteisön hyvinvoinnin tukemisessa

Romano Mission Arvokas elämä -hanke, joka keskittyi lähisuhdeväkivaltaa kokevien ja käyttävien romanitaustaisten henkilöiden tukemiseen, on saapunut päätökseensä. Hankkeen toimintakausi kesti elokuusta 2021 heinäkuuhun 2024, ja sen aikana saavutettiin merkittäviä tuloksia sekä luotiin arvokkaita työkaluja romaniyhteisön ja sote-alan ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen tavoitteet ja saavutukset

Arvokas elämä -hankkeen päätavoitteena oli edistää romanitaustaisten naisten, miesten, lasten ja nuorten hyvinvointia lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Lisäksi pyrittiin tuomaan esiin kulttuurisidonnaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat romaniyhteisön sisäisiin lähisuhdeväkivaltakokemuksiin. Hankkeessa laadittiin kaksi merkittävää tuotosta: ”Tie selviytymiseen” -opas ja ”Arvo-tukiohjelma”, jotka tarjoavat konkreettisia työkaluja ja tietoa lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen romanikulttuurisensitiivisesti.

”Arvokas elämä -hanke on ollut meille romaniyhteisössä korvaamaton. Sen tarjoama kulttuurisensitiivinen tuki on auttanut monia perheitä löytämään turvallisuutta ja toivoa vaikeissa tilanteissa.” – Pia Kara, hankekoordinaattori, Romano Missio ry

Tarve ja merkittävyys

Arvokas elämä -hanke oli ainutlaatuinen, sillä se oli ensimmäinen romaniväestön keskuudessa tehtävään lähisuhdeväkivaltatyöhön keskittyvä hanke. Hankkeessa tarjottu tuki oli monille ainoa apu, joka vastasi heidän erityistarpeisiinsa. Yksilö- ja vertaistukitoiminnan sekä teemapäivien avulla tuettiin yhteensä 159 henkilöä, joista osa sai tukea useaan otteeseen.

 

Kuva: Arvokas Elämä -hankkeessa oli alunperin mukana Jussi Ärling, Jasmin Nyman, Mirjami Hagert
ja projektipäällikkö Pia Kara. Hankkeen viimeisenä vuonna Jussi Ärling siirtyi Romano Missiossa muihin tehtäviin.

 

”Ilman Arvokas elämä -hankkeen apua en olisi uskaltanut ottaa ensimmäistä askelta pois väkivallasta. Sain tukea ja ymmärrystä, joka auttoi minua ja lapsiani löytämään turvallisemman elämän.” – Hankkeen asiakas

Katsaus tulevaisuuteen

Romano Missio ry näkee tarpeen jatkaa Arvokas elämä -hankkeen kaltaista työtä ja onkin hakenut Stealta rahoitusta hankkeen jatkamiseksi. Tulevaisuudessa hankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa ja kehittää uusia innovatiivisia tapoja tukea romaniyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Jatkorahoituksen avulla pyritään varmistamaan, että hankkeen tarjoamat ainutlaatuiset tukimuodot voivat jatkua ja kehittyä entisestään.

Työllemme on selvästi tarvetta. Hankeessa tehty työ on näyttänyt, kuinka tärkeää on tarjota romanikulttuurisensitiivistä tukea lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.” – Mirjami Hagert ja Jasmin Nyman, hanketyöntekijät, Romano Missio ry

Lähisuhdeväkivaltatyön tärkeys romaniyhteisössä

Arvokas elämä -hanke on osoittanut, kuinka tärkeää on tarjota kulttuurisensitiivistä tukea romaniyhteisölle. Hankkeen aikana kerätty tieto ja asiakaskokemukset ovat olleet arvokkaita sekä romaniyhteisön jäsenille että sote-alan ammattilaisille. Hankkeen jatko on tärkeä askel kohti romaniväestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamista.

Romano Missio ry kiittää kaikkia hankkeeseen osallistuneita ja toivoo, että yhteistyö Stean kanssa jatkuu, jotta voidaan edelleen tukea ja voimaannuttaa romaniyhteisön jäseniä.

Lisätietoja:

Romano Missio ry www.romanomissio.fi