Elämää sukupolvien takaa -hanke

Vuonna 1906 Oskari Jalkion perustama Romano Missio ry (ent. Mustalaislähetys ry) on toiminut romaniväestön hyväksi jo 115 vuoden ajan. Yhdistyksen pitkän toimintahistorian aikana on kertynyt mittava määrä kirjallista materiaalia, joita on tähän asti säilytetty järjestön tiloissa.

Miksi Romano Missio ry luovuttaa asiakirjat?

Kertyneistä asiakirjoista piirtyy kuva romaniväestön historiasta, kulttuurista ja -tapaperinteistä sekä myös romanien yhteiskunnallisesta asemasta yli sadan vuoden ajalta. Romano Missio ry haluaa osaltaan edistää romanikulttuurin ja tapaperinteiden vaalimista ja turvatakseen aineiston säilymisen ja tiedon siirtymisen on yhdistys päättänyt luovuttaa kertyneet asiakirjat Kansallisarkistolle.

Mitä tehdään ennen asiakirjojen luovuttamista?

Ennen asiakirjojen luovuttamista ne järjestetään Kansallisarkiston ohjeistuksen mukaisesti. Järjestämistyön kulujen kattamiseksi Romano Missio ry sai 1.4.2021 apurahan Alfred Kordelinin säätiöltä. Järjestämistyö nimettiin Elämää sukupolvien takaa -hankkeeksi.

Osa asiakirjoista sisältää salassa pidettävää tietoa. Tämän vuoksi aineisto käydään huolellisesti läpi ja salassa pidettäväksi määritelty materiaali merkitään tarkasti. Ennen aineiston luovuttamista määritellään lisäksi aineiston katselu- ja käyttöoikeudet yhdessä Kansallisarkiston, Romano Missio ry:n edustajien sekä hankkeelle nimetyn ohjausryhmän kesken.

Asiakirjojen luovuttamisen jälkeen

Kansallisarkisto on arvostettu ja luotettava taho, jonka toiminnassa otetaan tarkasti huomioon lainsäädäntö. Kukaan ei voi vaatia noin vain asiakirjoja nähtäväkseen Kansallisarkistolta, vaan asiakirjojen katsomiseen on oltava perustelu ja lisäksi Kansallisarkisto huolehtii siitä, että kenenkään yksittäisen henkilön tietoja ei luovuteta.

Arkistointityön ohjausryhmä

Arkiston järjestämistyölle on nimetty ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat:

  • Risto Blomster , dosentti, arkistotutkija, Suomen Kirjallisuuden Seura
  • Janette Grönfors, vs. pääsihteeri, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö/RONK
  • Malla Laiti, erikoissuunnittelija, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
  • Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto
  • Miika Tervonen, dosentti, vastaava tutkija, Siirtolaisinstituutti

Lisätietoja arkistointihankkeesta
Hankkeen verkkosivut ajanlastuja.fi

Hankevastaava Pia Kara
puh. 050 324 1010
pia.kara@romanomissio.fi

Toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund
puh. 041 459 2529
tuula.akerlund@romanomissio.fi