Jotta ne voi juostessa lukea

Seinäkirjoitukset, jotka vahvistavat Romano Mission toimintakulttuuria

Romano Missio on kokenut suuren muutoksen uudistuneen johtonsa ansiosta. Järjestön arvot, visio ja missio on nyt kirjaimellisesti kirjoitettu seinille, jotta ne ohjaavat työtä jokaisessa askeleessa. Tämä tarina sai alkunsa, kun uusi toiminnanjohtaja Mertsi Ärling astui remmiin ja kysyi ensimmäisenä työpäivänään, mitkä ovat järjestön arvot.

Kun Mertsi Ärling, Romano Mission uusi toiminnanjohtaja, astui virkaansa, hän halusi heti tutustua järjestön perusperiaatteisiin. ”Mitkä ovat meidän arvomme?” hän kysyi. Työntekijät katsoivat toisiaan mietteliäinä. Kukaan ei osannut vastata suoralta kädeltä. Tämä hetki osoitti, että vaikka arvot olivat olemassa, ne eivät olleet kenenkään mielessä. Ärling päätti välittömästi, että jotain oli tehtävä. Hän kokosi työntekijät yhteen ja he yhdessä alkoivat työstämään suunnitelmaa arvojen, vision ja mission uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Tämä prosessi oli enemmän kuin pelkkää sanojen muotoilua; se oli koko järjestön kulttuurin uudelleenrakentamista.

Yhdessä kohti yhdenvertaista huomista

Romano Mission uusi visio ja missio luotiin tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. ”Yhdessä kohti yhdenvertaista huomista – voimaannuttamalla, tukemalla ja vaikuttamalla” – on toimintaa ohjaava slougani järjestön tavoitteista rakentaa voimaannuttava ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa jokainen romani tuntee itsensä arvostetuksi ja osalliseksi.

Visio: Romano Missio on sydämensä asialla oleva kulttuuri- ja sosiaalialan asiantuntija, joka on lähellä ihmistä ihmisen elämän eri vaiheissa. Valtakunnallisena järjestönä olemme laadukkain ja monipuolisin sosiaali- ja palvelualan romanijärjestö, joka tunnetaan erityisesti kyvystään voimaannuttaa, tukea ja vaikuttaa koko romaniyhteisön hyväksi – lapsesta vanhukseen ja yksilöstä perheeseen. Olemme aktiivinen yhdenvertaisemman yhteiskunnan rakentaja, missä jokainen ihminen – romani – kokee itsensä arvostetuksi, osalliseksi ja voimaantuneeksi sekä olemme vaikuttavin monikulttuurisuuden yhteisymmärrystä edistävä toimija.

Seinät kertovat tarinaa

Kun visio, missio ja arvot olivat muotoiltu, niiden ei haluttu jäävän vain paperille. Ärling päätti, että nämä periaatteet täytyi tuoda osaksi päivittäistä työtä konkreettisella tavalla. Niinpä Romano Mission toimistossa tehtiin rohkea päätös: uudet arvot, visio ja missio kirjoitetaan vastamaalatuille toimiston seinille niin suurin kirjaimin, että ne voi juostessakin lukea.

Missio: Romano Missio on omistautunut tarjoamaan laadukkaita ja saavutettavia sosiaali-, kulttuuri- ja asiantuntijapalveluita, jotka vastaavat sekä romaniväestön tarpeisiin elämän eri vaiheissa että viranomaisten ja toimijoiden osaamisen kehittämiseksi. Työmme keskiössä on Jumalan luoman ihmisarvon kunnioitus, ammatillinen osaaminen, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Toimimme aktiivisesti koko Suomessa edistääksemme romanien hyvinvointia, osallisuutta ja oikeuksia.

Arvot:

  1. Ihmisarvo – Ihmisarvo on keskeinen osa Romano Mission toimintaa, joka perustuu uskoon jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvosta.
  2. Ammatillisuus – Ammatillisuus ilmentää Romano Mission pyrkimystä korkeatasoiseen eettiseen toimintaan kattaen ammattitaidon ja luotettavuuden.
  3. Oikeudenmukaisuus – Oikeudenmukaisuus näkyy työssä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, avoimuuden ja rehellisyyden eteen tehtävässä työssä.
  4. Yhteisöllisyys – Yhteisöllisyys painottaa yhteistyötä, kaikkien osallistumista ja perheiden keskeistä roolia.

Jokainen työntekijä voi nyt, kiireenkin keskellä, vain nostaa katseensa ja nähdä, mikä on Romano Mission päämäärä ja mikä ohjaa päivittäistä työtä. Seinät toimivat jatkuvana muistutuksena siitä, mitä varten olemme olemassa ja miten meidän tulee toimia suhteessa yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

 

Arvoista käsin ihmisten parhaaksi

Tämä tarina muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on pitää yhteiset arvot ja tavoitteet näkyvissä. Kun periaatteet ovat selkeästi esillä, ne ohjaavat toimintaa ja päätöksentekoa joka päivä. Romano Mission uusi suunta on nyt kirjaimellisesti seinillä – helposti luettavissa jopa juostessa. Tämä muutos on jo alkanut kantaa hedelmää, sillä työntekijät tuntevat olevansa entistä vahvemmin sitoutuneita yhteiseen päämäärään. Koko järjestön rohkea päätös on tuonut järjestöön uudenlaista energiaa ja yhteisöllisyyttä. Romano Missio jatkaa työtään kohti yhdenvertaisempaa huomista, nyt entistä vahvempana ja yhtenäisempänä.