Miestyö 

Romanilähtöisen vankilatyön toimintamalli
Romano Missio ry:n yhdeksi tärkeäksi hanketyöksi on noussut vankilatyö. Työ on monimuotoista ja sitä tehdään sekä mies -että naiserityisistä lähtökohdista.

Romano Missio on kehittänyt keväästä 2017 lähtien romanilähtöistä rikosseuraamustyötä miehille yhteistyössä Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen kanssa. Toimintamallilla pyritään löytämään keinoja rikoskäyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä antamaan tukea ja valmennusta desistanssiprosessiin. Miestoimintamalli pitää sisällään verkostoyhteistyötä, yksilötyötä sekä ryhmämuotoista toimintaa vangeille.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa tukea romanimiehille rikosseuraamuksen ajaksi. Työtä miesten parissa on toteuttanut palveluohjaaja Mertsi Roth sekä hankkeen projektipäällikkö Jenny Penna.

Toimintamalli VOITTO
Hankkeella on ollut toimintaa ja kohtaamisia kohderyhmän kanssa Ojoisten vankilassa sekä Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimistossa. Yksi merkittävä tuotos on hankkeessa syntynyt romanilähtöinen ryhmätoimintamalli VOITTO, joka tulee sanoista ”voimaannuttava, oivalluksia tuottava ja identiteettiä vahvistava toimintamalli”. VOITTO noudattelee rikostaustaisille romaninaisille suunnattun toimintamalli VOIVAn runkoa, mutta sen materiaaleja, esimerkkejä ja käsittelytapoja on tuotu romanimiesten elämää koskeviksi. VOITTO-toimintamallia on pilotoitu Ojoisten vankilassa ja se on kirjattu käsikirjaksi. VOITTO-toimintamalli on Romano Mission ostopalvelutuote, jota Rikosseuraamuslaitos voi ostaa. Toimintamallia on kehitetty Ojoisten vankilassa ja Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimistossa.

Kokemukset ovat olleet kannustavia
Miehet ovat oivaltaneet uusia asioita, saaneet muutosmotivaatiota ja pohtineet omia arvoja ja asenteitaan. Mertsi Roth on toiminut kulttuuritulkkina ja auttanut miehiä paitsi käytännön asioiden hoitamisessa, myös valmentanut heitä muutokseen ja irti rikoskierteestä. Henkilökunnalle on pidetty romanikulttuurikoulutuksia ja tarjottu konsultaatiota romanikulttuuriin liittyen. Vastaanotto Ojoisten vankilassa on ollut erinomainen ja henkilökunta on tukenut ja mahdollistanut työn etenemisen. Sana työstä on kiirinyt myös muihin vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin.

Katse tulevaisuudessa
Hanke päättyi vuodenvaihteessa 2018, mutta Romano Missio kartoittaa parhaillaan sopivia tapoja jatkaa työtä. Tarvetta on, ja ovet on avattu romanimiestyölle Rikosseuraamuslaitoksen puolelta. Sekä Länsi-Suomen että Etelä-Suomen rikosseuraamusalueiden vankiloissa miehet ja henkilökunta toivovat työn jatkuvan ja laajenevan. Romano Mission kulttuurisensitiivinen rikosseuraamustyö syvenee ja saa uusia yhteistyökumppaneita mukaan työhön yhteisiä tavoitteita kohti.
Hanketta on rahoitettu RISEn strategiamäärärahasta.
Romano Missio ry:n naisvankityöstä lisää Naisten Kulman kotisivuilta täältä.

Palveluohjaaja Mertsi Rothin työ on ollut erityisen

merkittävää miestoimintamallin synnyssä.