Naisten Kulma ja Mieserityistyö

-rikostaustaisten tukipalvelut

Naisten Kulma -tukipisteet Helsingissä ja Oulussa, vankiloissa tapahtuva ryhmä- ja yksilöohjaus sekä miesten tukitoiminnot vankiloissa sekä vapautumisen jälkeen muodostaa rikostaustaisten tukipalvelut -kokonaisuuden.                                                                         Naisten Kulma tarjoaa palveluohjausta, tukea ja eri toimintoja romaninaisille. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan vahvistaminen ja rikoskierteen katkaisu. Toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Naisten Kulmalta koordinoidaan myös miestyötä.

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Jani Lindroos jani.lindroos@romanomissio.fi tai hankkeen omilta kotisivuilta