Projektit

Romano Missio ry:n projektit kehitetään vastaamaan kentältä tuleviin ajankohtaisiin romanikysymyksiin ja tarpeisiin. Projektityössä liikumme ruohonjuuritasolla, siellä missä asiakkaat ja tarpeetkin ovat.

Käynnissä olevat projektit

KokoNainen – romaninaisten elämänhallinnan ja osallisuuden tukeminen

KokoNainen-projekti on osa laajempaa ryhmähanketta, jota THL hallinnoi. KokoNainen -projektin tavoitteena on edistää romaninaisten, erityisesti rikos- ja päihdetaustaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien naisten elämänhallintaa ja osallisuutta. Hanke keskittyy romaninaisten erityistarpeisiin, kulttuurisensitiivisten työkalujen kehittämiseen ja sosiaalisen kuntoutuksen mallin luomiseen.

Projektiaika: 1.8.2024-31.12.2026

Romanikieli sukujen siltana – romanitšimb hlehtenge sar poor

Projekti pohjautuu Suomen romanikielen elvytysohjelman toimenpiteisiin ja tähtää romanikielen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Päätavoitteena on edistää kielen suullista käyttöä ja lisätä sen tietoisuutta erityisesti lapsiperheissä. Projektia rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto (SKR). Hanke tukee romanikielen elvyttämistä konkreettisilla toimenpiteillä ja osallistujia innostavilla aktiviteeteilla, varmistaen kielen säilymisen tuleville sukupolville.

Projektiaika: Syyskuu 2024 – Toukokuu 2025 (9 kk)

Päättyneet projektit

Arvokas elämä -projekti

Romano Missio ry:n Arvokas elämä -projektissa haluttiin ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen keinoin katkaista väkivallan kierrettä ja lisätä romaniyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia. Arvokas elämä -projekti (2021-2024) tarjosi palveluja romaniperheille Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava ja Järvenpää -alueilla.

Projektia hallinnoi Romano Missio ry, ja toiminnan rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (Stea).

Elämää sukupolvien takaa -projekti

Elämää sukupolvien takaa -projektissa järjestettiin Romano Missio ry:n yli sadan toimintavuoden ajalta kertynyt asiakirja-aineisto. Järjestämistyön toteuttamiseksi saatiin huhtikuussa 2021 apuraha Alfred Kordelinin säätiöltä. Projektin tarkoituksena oli varmistaa Romano Missio ry:n kirjallisen materiaalin ja sen sisältämän historiallisen tiedon säilyminen ja siirtyminen tuleville sukupolville.

Projekti on päättynyt joulukuussa 2023.