Projektit

Romano Missio ry:n projektit kehitetään vastaamaan kentältä tuleviin ajankohtaisiin romanikysymyksiin ja tarpeisiin. Projektityössä liikumme ruohonjuuritasolla, siellä missä asiakkaat ja tarpeetkin ovat.

Käynnissä olevat projektit

Naisten Kulma – Rikostaustaisten naisten tukipiste

Naisten Kulma tarjoaa vertaistukea, palveluohjausta, apua ja neuvontaa rikostaustaisille romaninaisille. Hanke työskentelee kohderyhmän kanssa sekä vankilassa että siviilissä. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan vahvistaminen ja rikoskierteen katkaisu. Toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Naisten Kulman toiminnasta lisätietoja hankkeen omilta kotisivuilta tai Naisten Kulman  hankekoordinaattoril Jani Lindroosilta puh. 045 8739 990.

Lue lisää

Miestyön vankilaprojekti

Romano Missio ry:n yhdeksi tärkeäksi hanketyöksi on noussut vankilatyö. Työ on monimuotoista ja sitä tehdään sekä mies -että naiserityisistä lähtökohdista.

Romano Missio on kehittänyt keväästä 2017 lähtien romanilähtöistä rikosseuraamustyötä miehille yhteistyössä Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen kanssa. Toimintamallilla pyritään löytämään keinoja ja vaikuttaa romanikulttuurilähtöisesti kriminogeenisiin tarpeisiin ja tekijöihin sekä antamaan tukea ja valmennusta desistanssiprosessiin. Miestoimintamalli pitää sisällään verkostoyhteistyötä, yksilötyötä sekä ryhmämuotoista toimintaa vangeille.

Lue lisää.

Arvokas elämä -hanke

Romano Missio ry:n Arvokas elämä -hankkeessa halutaan ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen keinoin katkaista väkivallan kierrettä ja lisätä romaniyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia. Arvokas elämä -hanke (2021-2024) tarjoaa palveluja romaniperheille Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava ja Järvenpää -alueilla. Hanketta hallinnoi Romano Missio ry ja toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (Stea).

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta https://arvokastaelamaa.fi/

Tiedustelut: Hankevastaava Pia Kara, puh. 050 324 1010, pia.kara@romanomissio.fi

Lue lisää

Elämää sukupolvien takaa -hanke

Elämää sukupolvien takaa -hankkeessa järjestetään Romano Missio ry:n yli sadan toimintavuoden ajalta kertynyt asiakirja-aineisto. Järjestämistyön toteuttamiseksi saatiin huhtikuussa 2021 apuraha Alfred Kordelinin säätiöltä. Hankkeen tarkoituksena on varmistaa Romano Missio ry:n kirjallisen materiaalin ja sen sisältämän historiallisen tiedon säilyminen ja siirtyminen tuleville sukupolville.
Lisätietoja hankkeen kotisivuilta ajanlastuja.fi.

Tiedustelut: Hankevastaava Pia Kara, puh. 050 324 1010, pia.kara@romanomissio.fi

Lue lisää

Terne Apre – jalkautuva katutyö

Pääkaupunkiseudun eri tahoilta ja romaniyhteisöltä on noussut syvä huoli romaninuorista. On ollut havaittavissa, että nuoret tarvitsevat tukea, neuvontaa ja ohjausta. Romano Mission Terne Apre – Nuorten vuoro -projektissa kartoitetaan ja vastataan näihin tarpeisiin.

Työtä tehdään pääkaupunkiseudulla ja kohderyhmänä on 13-29 vuotiaat romaninuoret. Nuoria kohdataan kauppakeskuksissa, juna-asemilla sekä siellä missä nuoret liikkuvat. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä viranomaisten sekä muiden nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Lisätietoja antaa Terne Apren projektikoordinaattori Mertsi Berg, puh. 050 4646 525 tai mertsi.berg@romanomissio.fi.

Lue lisää