KokoNainen

Romaninaisten elämänhallinnan ja osallisuuden tukeminen

Hanke tarjoaa merkittävää lisäarvoa ja innovatiivisia ratkaisuja romaninaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseksi Suomessa.

Projektiaika: 1.8.2024-31.12.2026

KokoNainen-projekti on osa laajempaa ryhmähanketta, jota THL hallinnoi. KokoNainen -projektin tavoitteena on edistää romaninaisten, erityisesti rikos- ja päihdetaustaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien naisten elämänhallintaa ja osallisuutta. Hanke keskittyy romaninaisten erityistarpeisiin, kulttuurisensitiivisten työkalujen kehittämiseen ja sosiaalisen kuntoutuksen mallin luomiseen.

Tavoitteet:

  • Vahvistaa romaninaisten elämänhallintataitoja ja osallisuutta.
  • Kehittää kulttuurisensitiivisiä palveluja ja työkaluja romaninaisten tukemiseksi.
  • Edistää romaninaisten koulutusta ja työllistymistä.
  • Luoda ja pilotoida KokoNainen-sosiaalisen kuntoutuksen malli.

Toimenpiteet:

  • Koulutusohjelmien ja seminaarien järjestäminen hyvinvointialueiden henkilöstölle.
  • Vertais- ja kasvuryhmien toteuttaminen romaninaisten tukemiseksi.
  • Sosiaalisen kuntoutuksen mallin kehittäminen ja pilotointi.

Yhteistyötahot:

  • Hyvinvointialueiden viranomaiset
  • Naistyötä tekevät järjestöt ja yhdistykset
  • Romanijärjestöt

Kokonaisrahoitus konsortiolle: 2 000 000 euroa, josta KokoNainen -projektin osuus on 326 143 euroa