Romanikieli sukujen siltana
Romanitšimb ȟleȟtenge sar poor

Projekti pohjautuu Suomen romanikielen elvytysohjelman toimenpiteisiin ja tähtää romanikielen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Päätavoitteena on edistää kielen suullista käyttöä ja lisätä sen tietoisuutta erityisesti lapsiperheissä.

Projekti pohjautuu Suomen romanikielen elvytysohjelman toimenpiteisiin ja tähtää romanikielen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Päätavoitteena on edistää kielen suullista käyttöä ja lisätä sen tietoisuutta erityisesti lapsiperheissä. Projektia rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto (SKR). Hanke tukee romanikielen elvyttämistä konkreettisilla toimenpiteillä ja osallistujia innostavilla aktiviteeteilla, varmistaen kielen säilymisen tuleville sukupolville.

Projektiaika: Syyskuu 2024 – Toukokuu 2025 (9 kk)

Projektin tavoitteet ja toimenpiteet:

 1. Romanikielen suullisen käytön edistäminen:
  • Rekrytoidaan 10 mestaria eri puolilta Suomea, jotka toimivat mentorina kisälleille.
  • Järjestetään orientaatiotapaamisia ja työpajoja, joissa keskitytään kielen käytön vahvistamiseen.
  • Tavoitteena on saavuttaa 30-40 osallistujaa.
 2. Romanikielen tietoisuuden ja käytön lisääminen:
  • Luodaan Romano Mission kotisivuille alasivusto, joka tarjoaa oppimateriaaleja kielenkäyttäjille.
  • Toteutetaan sosiaalisen median areena, jossa käydään romanikielisiä keskusteluja ja järjestetään some-tapahtumia.

Tulokset ja vaikuttavuus:

 • Mestari-kisälliverkosto: Luodaan sitoutunut verkosto, joka edistää kielen arkikäyttöä.
 • Kielen siirtyminen sukupolvelta toiselle: Lisääntynyt kiinnostus kieleen ja sen käyttöön erityisesti nuorissa perheissä.
 • Mittaus: Laadullisesti kerätään palautetta ja määrällisesti seurataan osallistujamääriä.

Budjetti: Kokonaisrahoitus: 40 000€