Romanikieli sukujen siltana
Romanitšimb ȟleȟtenge sar poor

Projekti pohjautuu Suomen romanikielen elvytysohjelman toimenpiteisiin ja tähtää romanikielen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Päätavoitteena on edistää kielen suullista käyttöä ja lisätä sen tietoisuutta erityisesti lapsiperheissä.

Artikkelit