Perhetyö

Työotteemme on romaniyhteisön perheiden tukeminen kulttuurisesti herkällä tavalla, varhaisessa vaiheessa tuoden tukea perheiden ongelmiin ja lähisuhdeväkivaltaan. Tavoitteemme on voimaannuttaa perheitä ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Kulttuurisensitiivistä perhetukipalvelua

Veera-työmallin mukaisesti

Romaniperheiden tukimalli on Romano Mission kehittämä tapa tukea perheitä, keskittyen ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen. Malli ei ainoastaan suojele romaneiden oikeuksia, vaan myös edistää ymmärrystä ja kunnioitusta romanikulttuuria kohtaan, mikä on keskeistä kulttuurin säilyttämisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Mallin ydin, toiminnot ja tavoitteet

Tämä työskentelymalli tarjoaa monipuolista tukea ja neuvontaa romaaniyhteisön perheille, korostaen voimaannuttamista ja yhteisön tukea. Toiminta keskittyy perheiden ja yksilöiden vahvistamiseen, mikä on ratkaisevaa heidän hyvinvointinsa ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä. Tavoitteenamme on luoda turvallisempi ja terveempi ympäristö romaaniyhteisölle. Veera-mallin ydin perustuu nelivaiheiseen ohjelmaan, joka tarjoaa kulttuurisensitiivistä tukea romaniperheille. Malli on suunniteltu erityisesti romaaniyhteisön tarpeet huomioiden, ja se keskittyy voimavaralähtöiseen tukeen sekä kulttuuritulkkaukseen, joka edistää ymmärrystä asiakkaan ja ammattilaisten välillä.

Veera-työmallissa korostetaan romaniperheiden yksilöllisiä tarpeita ja lähtökohtia. Työskentelymalli sisältää seuraavat neljä vaihetta:

  1. Aloitusvaihe: Luodaan luottamuksellinen suhde, asetetaan tavoitteet, kartoitetaan lähiverkostoa ja olemassa olevia tukipalveluja. Työvälineinä käytetään muun muassa asiakassuunnitelmaa, sosiaalista verkostokarttaa ja dialogista keskustelua.
  2. Ensimmäinen työskentelyvaihe: Kartoitetaan perheen jäsenten voimavaroja ja vahvuuksia, tarkastellaan tunteiden merkitystä toiminnan taustalla, ja vahvistetaan perheenjäsenten itsetuntoa ja identiteettiä. Käytössä ovat voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, tunnekortit, Voimatammi ja ”Huoli puheeksi” -menetelmä.
  3. Toinen työskentelyvaihe: Tarkastellaan perheen sisäistä vuorovaikutusta ja tuetaan sitä. Tässä vaiheessa käytetään Vanhemmuuden ja parisuhteen roolikarttoja, tunnekortteja ja toiminnallisia menetelmiä.
  4. Lopetusvaihe: Vahvistetaan perheen sisäistä vuorovaikutusta edelleen, laaditaan suunnitelma saavutettujen tavoitteiden ylläpitämiseksi, tunnistetaan suojaavia ja riskitekijöitä ja laaditaan perhekohtainen turvasuunnitelma.

Kulttuurisensitiivisyys ja voimaannuttaminen

Veera-työmalli korostaa kulttuurisen ymmärryksen ja kunnioituksen merkitystä romaniperheiden kanssa työskennellessä. Malli auttaa rakentamaan siltoja romaniasiakkaan ja ammattilaisverkoston välille, parantaen näin monialaista yhteistyötä ja palvelupolkua.

Perheiden tukemisen kautta haluamme vahvistaa perheiden omia voimavaroja:

  • Varhainen väliintulo ja neuvonta perheiden ongelmiin, kuten lähisuhdeväkivaltaan.
  • Kulttuurisensitiivinen lähestymistapa, joka kunnioittaa ja ymmärtää romanikulttuurin erityispiirteitä.
  • Verkostoituminen ja asiantuntijoiden tuki, jotka ovat elintärkeitä perheiden tukemisessa.

Yhteisöllisyys ja voimaannuttaminen

Tukimalli rakentuu yhteisön tuen varaan ja pyrkii luomaan voimavaroja perheille heidän omassa kulttuurisessa kontekstissaan. Se tukee perheitä tunnistamaan ja käsittelemään ongelmia ennaltaehkäisten, mikä vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä ja on kansantaloudellisesti kustannustehokasta.

Yhteistyö ja verkostot

Romano Missiossa perhetyötä ja toimintaa ohjaava malli korostaa tiivistä yhteistyötä viranomaisten, koulutuslaitosten ja muiden järjestöjen kanssa. Koulutamme sidosryhmiä romanikulttuurista ja -perheiden kohtaamisesta, mikä parantaa yhteistyötä ja ymmärrystä eri toimijoiden välillä.

Tuetaan yhdessä romaniyhteisön perheitä – yhdessä voimme rakentaa turvallisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan kaikille – lapsesta vanhukseen ja yksilöstä perheeseen.

Yhteystiedot ja lisätietoa

Alida Friman

Alida Friman

palveluohjaaja, sosiaali- ja diakoniatyö

puh. 040 9401 398
ma-to klo 10.00-15.00
alida.friman@romanomissio.fi