ROMANIASIAIN HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA

Romaniasiain neuvottelukunta
Romaniasian neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita. Se toimii Suomessa romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä.

Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat
Romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolosuhteiden edistämiseksi neljässä aluehallintovirastossa on toiminut yli 20 vuoden ajan alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat.
Neuvottelukunnat perustettiin alun perin valtioneuvoston asetuksella Etelä-Suomen läänin, Itä-Suomen läänin, Länsi-Suomen läänin ja Oulun läänin yhteydessä siten, että Lapin läänillä oli edustus Oulussa sijaitsevassa Pohjois-Suomen alueellisessa romaniasiain neuvottelukunnassa. Tulevan maakuntauudistuksen myötä on suunnitteilla, että alueelliset romaniasian neuvottelukunnat siirtyvät maakuntahallinnon alaisuuteen ja tarkoituksena on perustaa vielä uusi neuvottelukunta Keski-Suomeen. Maakuntauudistuksen yhteydessä on samalla tulossa myös laki alueellisista romaniasian neuvottelukunnista.

Romaniväestön koulutuspalvelut

Opetushallituksessa on toiminut vuodesta1994 lähtien romaniväestön koulutusyksikkö (nyk. romaniväestön koulutustiimi). Sen tehtävänä on romanien koulutuksen kehittäminen, romanikielen ja –kulttuurin edistäminen, tiedotus- ja valistustoiminta sekä romanien koulutukseen liittyvä kansainvälinen toiminta. Nykyään yksikkö toimii Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien –yksikön alaisuudessa.

Valtakunnalliset romanijärjestöt
Romano Missio ry. on perustettu vuonna 1906. Romano Missiossa on jäseniä noin 400 ja toiminnan ytimen muodostavat kristillinen lastensuojelu- ja sosiaalityö. Järjestö julkaisee 4 kertaa vuodessa Romano Boodos -sanomalehteä.

Elämä ja Valo ry. on perustettu vuonna 1964. Yhdistys tekee hengellistä ja sosiaalista työtä romaniväestön keskuudessa Suomessa. Järjestö tekee myös kansainvälistä hengellistä sekä humanitaarista työtä eri puolella maailmaa. Se julkaisee 5 kertaa vuodessa ilmestyvää Elämä ja Valo -lehteä.

Suomen romaniyhdistys ry. on perustettu vuonna 1967. Yhdistys keskittyy yhteiskunnallisten asioitten ajamiseen sekä romanien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Suomen romanifoorumi on perustettu vuonna 2007. Se toimii paikallisromanijärjestöjen kattojärjestönä ja pyrkii alueellisten järjestöjen voimaannuttamiseen. Sen tavoitteena on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Valtakunnallisilla järjestöillä on ollut vuosien varrella erilaisia projekteja, jotka ovat painottaneet mm. romanilasten ja nuorten koulutuksen tukemista, perhetyötä, päihteiden ja huumeiden ennaltaehkäisevää valistustyötä, romanikielen elvyttämistyötä sekä vanhushuoltoa ym.