Romano Missio yhdessä kohti yhdenvertaista huomista

voimaannuttamalla, tukemalla ja vaikuttamalla koko romaniyhteisön hyväksi; lapsesta vanhukseen ja yksilöstä perheeseen.

Romano Missio ry, Suomen vanhin valtakunnallinen romanijärjestö, perustettiin vuonna 1906 alun perin Mustalaislähetys-nimellä. Järjestön perustamisen takana oli pastori Oskari Jalkio, joka kohdattuaan erään nuoren romanipojan päätti aloittaa työskentelyn romanien hyväksi. Tämä tapahtuma sai hänet ymmärtämään, että hänen kutsumuksensa oli palvella romaniväestöä Suomessa.

Jalkio ja hänen vaimonsa Helmi olivat merkittävässä roolissa Mustalaislähetyksen varhaisessa toiminnassa, joka keskittyi romanien sosiaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin edistämiseen. Työ oli moninainen, sisältäen muun muassa lastensuojelua, koulutusta ja diakoniatyötä, ja se oli suunnattu erityisesti romaniväestön integroitumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen yhteiskunnassa.

1900-luvun alussa romanien asema Suomessa oli vaikea, ja he kohtasivat syrjintää ja sosiaalista eristystä. Mustalaislähetyksen työ oli vastaus tähän tilanteeseen. Se pyrki parantamaan romanien elinoloja sekä rakentamaan siltoja romanien ja pääväestön välille.

Jalkioiden perheen sitoutuminen romanien hyväksi työskentelyyn oli poikkeuksellista, ja heidän perustamansa järjestö on jatkanut toimintaansa yli vuosisadan ajan. Romano Missio ry:n toiminta on laajentunut vuosikymmenten myötä kattamaan monipuolisesti romanien tarpeita, mukaan lukien koulutuksen, sosiaalipalveluiden ja kulttuurisen toiminnan. Romano Missio ry:n historia heijastaa yhteiskunnan muuttuvaa suhtautumista romanivähemmistöön ja on esimerkillinen muistutus yksilöiden voimasta vaikuttaa myönteisesti yhteisöihinsä.

Oskari Jalkio

Huomisen Romano Missio ry jatkaa perustajiensa Oskari ja Helmi Jalkion aloittamaa työtä romaniväestön hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi Suomessa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä kirkon, eri yhdistysten ja yhteisöjen, valtion, kuntien, viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden sekä tietenkin romaniväestön keskuudessa toimivien yhdistysten kanssa. Tämä laaja yhteistyöverkosto mahdollistaa monipuolisen ja kattavan toiminnan sekä romanien hyväksi että koko yhteiskunnan rakentamiseksi.

Monien eri rahoittajien, joista merkittävin on STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) myöntämät avustukset ovat mahdollistaneet Romano Mission toteuttaa laaja-alaista diakonissosiaalista työtä, joka kattaa monenlaisia projekteja romaniväestön tukemiseksi. Näitä ovat muun muassa erilaiset koulutusohjelmat, työllistymistä edistävät toimenpiteet ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen.

Erityisen tärkeää Romano Mission työssä on yhteiskunnan monenlaisten muutosten kasvaessa viranomaisten ja muiden toimijoiden kouluttaminen moninaisuusosaamisessa ja kulttuurisensitiivisessä työotteessa. Koulutuksilla pyritään varmistamaan, että romanien kohtaaminen eri elämänalueilla on arvostavaa, ymmärtävää ja heidän kulttuuriaan kunnioittavaa sekä palvelut ovat saavutettavia kaikille.

Lisäksi Romano Missio tekee aktiivista vaikuttamisviestintää ja -työtä romanien osallisuuden, koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi. Tämä näkyy muun muassa kampanjoiden, tiedotusmateriaalin ja julkisen keskustelun avulla toteutettuna työnä, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asenteisiin ja politiikkoihin.

Romano Missio ry:n toiminta heijastaa tänään organisaation perustajien alkuperäistä visiota, joka tähtää romaniväestön hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseen sekä pyhän kosketuksen läsnäolon edistämiseen. Samanaikaisesti järjestö kehittää huomisen päivän toimintojaan vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin sekä vahvistaakseen asemaansa merkittävänä linkkinä romaniväestön ja suomalaisen yhteiskunnan välillä, pyrkien rakentamaan siltoja, lisäämään ymmärrystä ja edistämään kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaisuutta.

Romano Mission hallitus

Timo Laaninen

Timo Laaninen

pastori, puheenjohtaja
Tuula Blomerus

Tuula Blomerus

sosiaaliohjaaja, varapuheenjohtaja
Henry Hedman

Henry Hedman

opetusneuvos
Jeppe Isberg

Jeppe Isberg

yrittäjä
Leea Järvinen

Leea Järvinen

asiantuntija
Malla Laiti

Malla Laiti

erityisasiantuntija

Varajäsenet

Jouni Lehikoinen

Jouni Lehikoinen

kirkkoherra

Vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat

Yhdistyksen viralliset yhdistysrekisterisäännöt ja toimintaa ohjaavat johtosäännöt  pdf -tiedostona 

Vuosikertomuksen voi lukea pdf -tiedostona