Romano Missio

Romano Missio ry:n tehtävänä on toimia kristilliseltä arvopohjalta valtakunnallisena lastensuojelun, sosiaalialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa. 

Tärkeimmät toimintamuodot ovat lastensuojelu-, hengellinen-, sosiaali- ja diakoniatyö, koulutus- julkaisu-, tiedotustoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, romanikulttuurin ja -kielen vaaliminen sekä opiskelevien romaninuorten tukeminen. Romano Missio ry. toimii yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon, kristillisten yhteisöjen, valtion, kuntien, sekä romaniväestön keskuudessa toimivien yhdistysten kanssa.

Järjestö on toiminut vuodesta 1906 lähtien. Oskari Jalkion alkuun panema Mustalaislähetys on Jumalan armosta saanut olla vuosikymmeniä parantamassa romanien elämää monilla eri aloilla. Mustalaislähetys on vaihtanut nimensä romanikieliseksi – Romano Missioksi – mutta sen perustavoite on sama, toimia romanien hyväksi.

Romano Mission toimintaa esitellään alasivuilla:

STEA on myöntänyt vuosittain Romano Missiolle merkittävää avustusta, joka on mahdollistanut erilaisia sosiaali- ja diakoniatyön projekteja romanien parissa.