Päiväkummun lastenkoti

Romano Missio ry:n omistama Päiväkummun lastenkoti sijaitsee Hämeenkoskella Hyväneulan kylässä. Päiväkumpu on 14-paikkainen lastensuojelun yksikkö, joka tarjoaa sijais- ja jälkihuoltoa huostaanotetuille ja sijoitetuille lapsille sekä nuorille.

Toivomme, että jokainen lapsi saisi viettää ihanaa lapsuusaikaa omien vanhempien kanssa. Valitettavasti elämäntilanteet voivat kuitenkin olla moninaisia eikä kaikki aina suju toiveiden mukaisesti. Toisinaan lapset tarvitsevat toisenlaisen kodin, syystä tai toisesta. Olemme pyrkineet luomaan Päiväkummun lastenkodista mahdollisimman kodinomaisen. 

Päiväkummun lastenkodin ylpeydenaihe on sen erityisosaaminen, jonka ansiosta jokainen lapsi tulee kohdatuksi omat lähtökohdat ja erityispiirteet huomioiden.

Huostaanottotilanteet ovat aina lasta henkisesti kuormittavia. Romanilasten kohdalla huostaanottoa ja sijoitusta voi vaikeuttaa lisäksi toisenlaiseen kulttuuriympäristöön siirtyminen. Päiväkummun kulttuurisensitiivisyyden ja erityisosaamisen ansiosta voidaan minimoida tämänkaltaisia ylimääräistä vaikeutta tuovia haasteita ja taakkaa.

Päiväkummun henkilökuntaan kuuluu sekä romani- että pääväestöä. He ovat ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus monikulttuuristen-, sekä erityisesti romaniperheiden kanssa työskentelystä. Lastenkoti soveltuu ainutlaatuisen hyvin monikulttuuristen lasten sijoituspaikaksi. Kasvatuksen tavoitteena on tukea romanilasten ja -nuorten kulttuuri-identiteettiä,  jotta he luontevasti integroituisivat suomalaiseen yhteiskuntaan. Päiväkummun lastenkodilla on erityisosaamista ja asiantuntijuutta romanikulttuuriin, mutta se tarjoaa hyvän ja turvallisen kasvuympäristön myös valtaväestön lapsille. Päiväkummun lastenkoti toimii kristillis-eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arki Päiväkummussa

Päiväkummun lastenkodin lapset käyvät koulua lastenkodin ulkopuolella. Päiväkumpu tekee tiivistä yhteistyötä lasten koulujen sekä muiden lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvien tahojen kanssa. Jokaiselle lapselle etsitään mieluinen harrastus, jotta lapsi pääsee toimimaan ja toteuttamaan itseään mielekkään harrastuksen parissa. 

Päiväkummun lastenkodissa pyritään luomaan mahdollisimman lämpimät ja pysyvät ihmissuhteet, asettamaan turvalliset rajat, luomaan tasapainoinen arki ja elämänrytmi sekä ylläpitämään yhteyttä lapsen biologiseen sukuun. Perhe- ja sukulaissuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen on tärkeä osa lapsen sosiaalista kasvatusta, joten vanhemmat ovatkin alusta alkaen mukana lastensa arjessa.

Päiväkummun kasvatuksen tavoite lienee sama, kuin missä tahansa muussakin suomalaisessa kodissa; tavoitteena on onnellinen ja tasapainoinen ihminen, joka on osa yhteiskuntaa ja yhteisöään. Romani-identiteetin vahvistamiseksi henkilöstö osallistuu lasten kanssa heille soveltuviin romanitapahtumiin. 

Entinen pappila koti monelle lapselle

Päiväkummun lastenkodin rakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla. Rakennus on entinen pappila, jonne perustettiin lastenkoti vuonna 1957. Rakennus on kaunis ja massiivinen puurakennus, joka tarjoaa lapsille tunnelmallisen ja idyllisen kasvuympäristön.

Päärakennuksen pinta-ala on noin 800 m2, joka on jaettu kahteen osastoon. Päärakennuksen vanhempi osa on puurakenteinen ja uudempi osa kivirakenteinen. Vanhempaan osaan on tehty laaja remontti vuonna 2018. Pihapiirissä on lisäksi yksi n. 65 m2 asunto, jota on sovittaessa käytetty vieraiden tapaamispaikkana perhetapaamisten yhteydessä. Luonnonkaunista pihapiiriä on noin kymmenen hehtaarin verran josta löytyvät  erilliset liikunta- ja leikkipaikat. 

 

YHTEYSTIEDOT:

Päiväkummun lastenkoti

Mieholantie 158

16800 Hämeenkoski

Puh. 050 9111 582

Sähköposti: paivakumpu@romanomissio.fi


Paikkoja vapaana.
Paikkatiedustelut sekä lisätiedot:
Hanna Pekonen, johtaja puh. 041 4416 350
Sähköposti: hanna.pekonen@romanomissio.fi