Arvokas elämä -hanke

Romano Missio ry:n Arvokas elämä -hankkeessa halutaan ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen keinoin katkaista väkivallan kierrettä ja lisätä romaniyhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Arvokas elämä -hanke (2021-2024) tarjoaa palveluja romaniperheille Helsinki, Vantaa, Espoo, Kerava ja Järvenpää -alueilla. Hanketta hallinnoi Romano Missio ry ja toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (Stea).

Tarjoamme tukea elämän vaikeisiin tilanteisiin, ohjaamme olemassa olevien palveluiden käytössä ja toimimme tarvittaessa siltana erilaisissa viranomaiskontakteissa. Teemme työtä romaniperheiden kanssa ja lisäksi kohderyhmänämme ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, joille tiedotamme neuvonnan ja järjestettävien koulutusten avulla romaniperheiden palvelutarpeista ja toiveista.

Henkilökohtaisen tukityön ja vertaisryhmätoimintojen lisäksi Arvokas elämä -hankkeen valtakunnallinen ja maksuton tukipuhelin toimii maanantaisin klo 12-15 ja perjantaisin klo 15-18 numerossa 0800 02002. Tukipuhelin-palvelun työntekijät ovat hankkeen romanitaustaisia työntekijöitä.

Lisätietoa Arvokas elämä -hankkeen toiminnasta verkkosivuiltamme https://arvokastaelamaa.fi/

Yhteystiedot

Hankevastaava Pia Kara
puh. 050 324 1010
pia.kara@romanomissio.fi

Vastaava ohjaaja Jasmin Nyman
puh. 050 328 5678
jasmin.nyman@romanomissio.fi

Ohjaaja Mirjam Hagert
puh. 050 329 2678
mirjam.hagert@romanomissio.fi

Ohjaaja Jussi Ärling
puh. 050 325 5679
jussi.arling@romanomissio.fi