Romano Mission Historia

Mustalaislähetyksen synty

Romanit Suomessa saivat 1800- luvulla suurta huomiota osakseen. Hallitus ja komiteat kokoontuivat moneen kertaan keskustelemaan ”mustalaisongelmasta”. Mustalaisongelmaa käsiteltiin 1800-luvulla yhteensä kuusilla valtiopäivillä. Myös lehdistö antoi aiheelle paljon huomiota ja oli osaltaan pitämässä keskustelua yllä. Romanit olivat vahvasti yhteiskunnan huomion kohteena. Tavoitteena oli romanien yhteiskunnallisen aseman edistäminen, mutta varsinaiset toimenpiteet rajoittuivat lähinnä erilaisten asetusten ja määräysten antamiseen. Vain harvat viranomaiset ryhtyivät vaadittuihin toimenpiteisiin. Toisaalta, myös asetetut määräykset olivat monessa suhteessa ongelmallisia. Mustalaisongelmaa ei kyetty ratkaisemaan.

Vuosien 1894 ja 1897 valtiopäivillä romanien tilanne oli jälleen esillä. Senaattia pyydettiin hankkimaan luotettavaa tilastotietoa Suomen romaneista, jonka jälkeen senaatti asettaisi komitean tutkimaan saatua tietoa sekä tekemään ehdotus epäkohtien poistamiseksi.
Senaatti ryhtyi toimenpiteisiin ja antoi Suomen tilastollisen päätoimiston tehtäväksi pyydettyjen tietojen hankkiminen. Kun työ oli suoritettu, asetti senaatti komitean selvittämään mustalaiskysymystä. Komitean tarkoitus oli selkeä. Tulisi löytää keinot siihen, mitä valtiovallan toimesta voidaan romanien hyväksi tehdä niin, että ero muiden maan asukkaiden väliltä katoaisi.

Komitean mietintö oli laaja. Se käsitteli saatua tilastotietoa sekä ehdotuksia toimenpiteiksi romanien elämänolojen parantamiseksi. Yksi toimenpide-ehdotuksista oli, että ”mustalaisasiain” hoitamiseksi olisi perustettava mustalaistoimisto.

Vuonna 1905 pidettiin Tampereella kokous, jonka tarkoituksena oli romaniasioiden hoitoon keskittyvän yhdistyksen perustaminen. Yhdistyksen nimeksi päätettiin antaa Mustalaislähetys.
Mustalaislähetyksen keskustoimisto päätettiin perustaa Tampereelle. Työstä vastaisi sihteeri, jolle hankittaisiin apulaisia. Keskustoimisto tulisi hoitamaan kaikkia romanien asioita. Tampereelle päätettiin myös perustaa Mustalaislähetyksen paikallispiiri. Sen tehtävänä olisi romanityön tekeminen sekä rahoituksen hankkiminen Tampereella tehtävälle työlle.
Ensimmäinen romanien hyväksi tarkoitettu toimielin oli saanut alkunsa.

Lähde: Armas Viita, Mustalaisväestön hyväksi