Naisten Kulma

Naisten Kulma – Rikostaustaisten naisten tukipiste

Naisten Kulma tarjoaa vertaistukea, palveluohjausta, apua ja neuvontaa rikostaustaisille romaninaisille. Hanke työskentelee kohderyhmän kanssa sekä vankilassa että siviilissä. Toiminnan tavoitteena on elämänhallinnan vahvistaminen ja rikoskierteen katkaisu. Toiminta syntyy naisten omista tarpeista ja toiveista. Naisten Kulman toiminnasta lisätietoja hankkeen omilta kotisivuilta tai Naisten Kulman palvelupäällikkö Jenny Pennalta, 045 8739 990.